Opis tečajeva

Škola za strane jezike Littera u nastavi primjenjuje sva pozitivna svjetska dostignuća u metodici nastave stranih jezika, uz uporabu kvalitetnih suvremenih nastavnih materijala, te informatičkih i audio-vizualnih nastavnih pomagala. Svjesni smo potrebe znanja stranih jezika i interkulturalnih vještina, kako bi se olakšao protok znanja i ideja, te postiglo bolje razumijevanje ljudi širom svijeta. U svrhu postizanja tih ciljeva, polaznicima garantiramo visoku kvalitetu nastave, koju postižemo orijentiranošću prema polaznicima i njihovim potrebama, uz inovativne nastavne metode, poticajno i ugodno okruženje za učenje stranih jezika, te stručnošću i motiviranošću osoblja.

Naša nastava zasniva se na činjenici da učenje mora pružati zabavu i biti izazov. Promovira se učenje putem izvedbe radnje (learning by doing), te potiče aktivno uključivanje polaznika u proces učenja. Aktivno promišljanje procesa učenja potrebno je da bi se postiglo da polaznici budu efektivniji učenici, te lakše postižu svoj krajnji cilj – znanje stranog jezika, kompetencija u svim jezičnim vještinama: govorenje, slušanje, čitanje i pisanje.

I ne samo to – upis tečaja stranog jezika u Litteri znači i druženje s ljudima koji imaju isti interes – to može biti i početak novog prijateljstva ili pak poslovnog kontakta.

8keysKao partner u provođenju internacionalnog programa Choose Exellence – Biram izvrsnost, svoju redovnu poduku jezika obogatili smo akademskim programom 8 keys of excellence – 8 ključeva izvrsnosti koji se provodi kao dio originalnog SuperCamp programa na prestižnim američkim sveučilištima.

Stoga uz znanje stranih jezika naši polaznici istovremeno usvajaju i vještine i načela potrebne za postizanje izvrsnosti u svim područjima života – osobno, poslonom i akademskom.

Izaberite izvrsnost i pridružite nam se!

 


Predškolci

Osnovni cilj predškolskih tečajeva je razvijanje pozitivnog stava prema učenju stranih jezika, te razvijanje vještine slušanja i izgovora kroz pjesme, igre i recitacije. Nastava je osmišljena u obliku igraonice tako da djeca usvajaju strani jezik kroz igru i imitaciju.

Iako je predškolski tečaj fokusiran na slušanje i govorenje, aktivnosti kao što su crtanje, bojanje, nadopunjavanje slika spajanjem točkica, crtanje osnovnih oblika , grafomotoričke vježbe potrebne kasnije za pisanje. Igre spajanja i koncentracije pridonose boljoj pripremljenosti djece za školu, te razvijaju samopouzdanje i metakognitivno znanje djece. Razne kratke dramatizacije, igrokazi i mini-predstave bitne su za kreativno izražavanje djece – na oglednom satu za roditelje oni su ponosni na naučeno. Stoga preporučamo roditeljima da povremeno pogledaju dječje radove na panoima, prolistaju knjige i bilježnice i podrže svojeg malog đaka.

 • 4 do 7 godina
 • nastava u našim prostorima u centru Samobora i u vrtićima na području Samobora i Svete Nedelje
 • posebni program za predškolce English Drama Group odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
 • 2 x 1 sat tjedno – 65 sati (u vrtićima) ili 70 sati (u našim učionicama) u školskoj godini

Đaci

Đački tečajevi temeljeni su na tzv. “task-based” programima, odnosno činjenici da učenje mora biti i izazov i zabava, da bi bilo uspješno. Zadaci i aktivnosti za učenje jezika usredotočuju se na vještine kao što je stvaranje hipoteze, logika, dedukcija i kooperacija – na taj način postiže se naš osnovni cilj, a to je da polaznici postaju efikasni i efektivni učenici, te da im se usade pozitivne navike pri učenju, koje će im pomoći ne samo kod stranih jezika, nego i u učenju općenito.

Vježbaju se sustavno sve četiri jezične vještine: slušanje, govorenje, čitanje i pisanje, kao i podvještine u ovim kategorijama. Putem kratkih zadataka samoprocjene (self-evaluation) ukazuje se i na odgovornost za vlastito učenje. Podučavanje jezika odvija se kroz zadatke koji istovremeno razvijaju vještine povezane s drugim predmetima.

 • od 1. do 8. razreda osnovne škole
 • jedna školska godina = jedan razred
 • standardni tečaj – 2 x 1 sat tjedno – 70 sati u šk. godini

Mladež i odrasli

Cilj programa je da polaznici tečaja postaju samostalni učenici, te da kroz sustavni razvoj sve četiri jezične vještine postanu kompetentni govornici stranih jezika. Vježbanjem globalnog razumijevanja pri čitanju i pisanju, razumijevanja odnosa između pisanog i govornog stranog jezika, razvijanje izgovora i komunikacijskih vještina putem raznih govornih aktivnosti, rada u paru i grupi, rada na projektima, polaznici ostvaruju brz napredak u učenju stranih jezika.

 • učenici srednje škole i stariji (s navršenih 15 godina)
 • upis se vrši semestralno (u rujnu i veljači)
 • 2 x 2 sata tjedno – 70 sati u semestru, 140 sati u šk. godini
 • opći jezik – nastava u našim učionicama u centru Samobora i u prostorijama naručitelja
 • poslovni jezik – mogućnost dolaska u Vaše poduzeće ili se pridružujete grupama u Litteri

Naše standardne grupe u svim uzrastima imaju od 8 do 15 polaznika.

Individualna nastava: Na svim stupnjevima stranih jezika.
Broj nastavnih sati, cijena, dinamika, vrijeme i mjesto održavanja nastave prema dogovoru s polaznikom.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i saznajte sve o novostima i aktivnostima vezanim uz naše tečajeve stranih jezika i ostale progame. I ne zaboravite, preporučite nas i prijateljima.
Vaše osobne podatke štitimo sukladno Zakonu o tajnosti i zaštiti osobnih podataka.

Prijavite se na newsletter
* = required field